برش طولی ( برش صاف Sheet )

برش طولی ( برش صاف Sheet )
برش طولی ( برش صاف Sheet )

این خدمات بنا به درخواست مشتری بر روی ورق سرد ، گالوانیزه و رنگی از ضخامت  0/16 تا 5 میلی متر انجام می پذیرد . حداقل سفارش طول سفارش از  250 میلی متر الی 1000 میلی متر  می باشد