ورق سرد

ورق سرد
ورق سرد

ورق سرد ( Cold Roll )  یا اصطلاحا روغنی از نورد  سرد ورق های گرم با ضخامت بالا تولید می شود . 

موارد مصرف :  انواع تسمه، میله و لوله های  فلزی ، برخی قطعات خودرو ( گلگیر، باک بنزین، اکسل و صندلی ) ، بدنه ، سر و ته قوطي  و ...