شرکت تولیدی صنعتی گروه فولاد يار کوروش

شرکت تولیدی صنعتی گروه فولاد يار کوروش
1397/9/16 23:51

در سال 1395 به دليل نياز بازار به محصولات فولادي توليد شده از ورق هاي سرد و گالوانيزه و رنگي شرکتهاي پرتو صنعت جنوب و آوا تجارت زرين مبادرت به تاسيس شرکت توليدي و صنعتي گروه فولاديار کوروش در زميني به مساحت 30.000 متر مربع و 10.000 متر مربع سوله با تجهيزات کامل و نصب بيش از 17 دستگاه ماشين آلات برش طولي و عرضي و فرمينگ هاي مختلف با اخذ پروانه بهره برداري تحت شماره 78572 وزارت صنعت و معدن و تجارت با ظرفيت توليد 120.000 تن مصنوعات فلزي و 47.000 تن برش طولي و عرضي با تعداد 35 نفر پرسنل نمودند که در حال حاضر مشغول فعاليت بوده و نقش مهمي در ارائه مصنوعات فوق به بازار دارد.