مسئولیت‌های اجتماعی

“شرکت تولیدی و صنعتی فولادیار کوروش بر اساس استراتژی های تدوین شده کسب و کار خود و اهداف استراتژیک سازمان، برنامه های خود را به گونه ای تنظیم کرده است که در این بخش بتواند به عنوان بخشی از جامعه فعالیت داشته و سهم خود را در قبال جامعه در حوزه های مروبط به مسئولیت اجتماعی که در سه بخش اصلی سامل موارد زیر است را عملی نماید.اهداف شرکت تولیدی و صنعتی فولادیار کوروش در حوزه مسئولیت اجتماعی به شرح زیر می باشد:

 1. حمایت از مدارس جهت فراهم آوردن امکانات آموزشی برای دانش آموزان .
 2. توجه به محیط زیست و توسعه آن .
 3. توسعه فرهنگ کتاب خوانی در جامعه.
 4. توجه به ذینفعان .
عملکرد اقتصادی:

o رعایت حقوق سهامداران
o دستورالعمل های مبارزه با رشوه و فساد
o توانمند سازی تامین کنندگان و پیمانکاران
o رعایت حقوق مشتریان و مصرف کنندگان
o افزایش اگاهی مشتریان
o تبلیغات مسئولانه
o و...

عملکرد محیط زیست:

o توسعه پایدار
o کاهش الودگی و مدیریت ضایعات
o صرفه جویی در انرژی
o مدیریت خرید سبز
o استفاده از فناوری های نو
o ارزش یابی عملکرد محیط زیستی

عملکرد اجتماعی:

o رعایت ایمنی و سلامت فیزیکی و روانی کارکنان
o آموزش و توانمند سازی کارکنان در حوزه های اجتماعی و زیست محیطی
o مشارکت با نهاد های اجتماعی
o کمک های خیریه
o استفاده از بستر فرهنگی و ورزشی برای توسعه بازار

مسئولیت پذیری اجتماعی Corporate Social Responsibility (CSR) یک سازمان یعنی اینکه یک سازمان علاوه بر فعالیت اقتصادی در قبال تاثیرات آن بر جامعه، ذینفعان و محیط زیست به طور شفاف و اخلاقی باشد.

مسئولیت اجتماعی سازمان ها، مفهومی است که در چند دهه اخیر، توجهات جهانی بسیاری را به خود جلب کرده و دوره جدیدی را در اقتصاد سازمان ها به وجود آورده است.

در حالی که دولت ها به طور سنتی، به تنهایی مسئولیت بهبود شرایط زندگی مردم را برعهده دارند، نیاز جوامع بیش از توانایی و قابلیت دولت ها برای برآوردن آنهاست. در این راستا، نگاه ها در حال تغییر جهت از دولت ها به نقش فعالیت های اقتصادی افراد و شرکت ها در جامعه است و روی کسب و کار ها متمرکز شده است؛ به گونه ای که شرکت های مترقی به دنبال متمایز کردن خود از سایرین، به لحاظ میزان درگیر بودن و توجه به مسئولیت های اجتماعی، هستند.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها، به عنوان تعهد یک فرد یا سازمان نسبت به قالب جامعه، درک می شود که مردم را نیز مانند محیط فیزیکی در بر می گیرد زمانی که پیامد های انجام فعالیت های آنها، تنها خودشان را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها، مدت زیادی است که توجه بخش آکادمیک، پژوهشگران، شرکت های غیردولتی و دولت را به خود جلب کرده است و به عنوان یکی از ابعاد مهم فعالیت های عملیاتی شرکت ها، درآمده است (ویلانوا، لنزو و آرناس، 2009).

افزایش جهانی شدن تجارت، بالا رفتن اهمیت استراتژیک روابط ذینفعان و رشد مدیریت تصویر شرکت، سه عامل کلیدی و محرک اصلی در افزایش اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت می باشد. (عظیم، احمد و ایسلام، 2009)

در مورد تعریف مسئولیت اجتماعی شرکت ها، اتفاق نظر کامل وجود ندارد؛ تعریفی که از جانب DWBSC “مجمع جهانی کسب و کار برای توسعه پایدار” در سال 2001 ارائه شده است بدین نحو است: “تعهد کسب و کار و تجارت به همکاری برای توسعه پایدار اقتصادی، کار با کارگران، خانواده های آنها، جامعه محلی و در نهایت، کل جامعه، برای آنکه بتوانند کیفیت زندگی شان را بهبود بخشند“.

ایده اصلی مجموعه ای از CSR، اینست که شرکت ها متعهد به فعالیت در جهت رفع نیازهای وسیعی از ذینفعان هستند. به بیان رسمی تر CSR فعالیت های مدیریت است که نسبت به بیشینه کردن اثر مثبت عملیات شرکت بر جامعه اطمینان بخشی ایجاد می کند و یا عملیات به نحوی که قوانین، اخلاقیات، تجارت و انتظارات عمومی جامعه از کسب و کار، برآورده شود و یا به بیش از آن دست یافت.

مسئولیت های اجتماعی

اهداف شرکت تولیدی و صنعتی فولادیار کوروش در حوزه مسئولیت اجتماعی به شرح زیر می باشد:

 1. حمایت از مدارس جهت فراهم آوردن امکانات آموزشی برای دانش آموزان :

شرکت تولیدی و صنعتی فولادیار کوروش به عنوان عضو کوچکی از جامعه به منظور توسعه سطح دانش و آموزش کشور در بخش های مختلف اقدام کمک و حمایت از مدارس نموده و متناسب با در دروه های زمانی اقدام به کمک های مالی به آموزش و پرورش منطقه کهریزک نموده است.

 1. توسعه فرهنگ کتاب خوانی در جامعه:

به منظور افزایش فرهنگ کتاب خوانی و سرانه کتاب خوانی در جامعه، شرکت تولیدی و صنعتی فولادیار کوروش اقدام به تهیه و توزیع کتاب در بین کارکنان سازمان در دوره های مختلف نموده است تا بهانه ای برای کتاب خوانی، افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان به عنوان بخشی از جامعه گردد و جزء اهداف آتی این سازمان توسعه فرهنگ کتاب خوانی تا سطح مشتریان خود خواهد بود تا سطح خود را در این بخش به عنوان مسئولیت اجتماعی-فرهنگی انجام داده باشد و یک الگو برای سایر سازمان ها و ترغیب کننده آن ها در این حوزه باشد.

 1. توجه به ذینفعان :

واحد تولیدی و صنعتی فولادیار کوروش برای برقراری ارتباط نزدیک به همسایگان خود در منطقه صنعتی کهرزیک و توجه به نیازهای اساسی این بخش در دوره های مختلف به صورت داوطلبانه اقدام به ترمیم و بهبود آسفالت خیابان اصلی حوزه مربوطه نموده است.

 1. توجه به محیط زیست و توسعه آن:

اقدامات صورت گرفته توسط این شرکت در راستای توسعه محیط زیست و فعالیت های اجتماعی مربوطه و همچنین توجه به محیط زیست به عنوان دغدغه اصلی سازمان به شرح زیر می باشد:

 • کاشت درخت و نهال در استان تهران در روز درخت کاریبه منظور افزایش سطح فضای سبز جامعه و کاهش آلودگی هوا
 • تفکیک زباله ها به منظور بازیافت و تسهیل در بازگشت به چرخه طبیعت
 • تفکیک ضایعات به منظور بهینه سازی و استفاده مناسب از آن ها در راستای مدیریت چرخه سبز و صرفه جویی در انرژی چرخه بازیافت و استفاده از آن

تجلیل از شرکت تولیدی و صنعتی فولادیار کوروش در  حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه ای(CSR) 

 • اجلاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه ای در تاریخ دهم آذر ماه 1399 با حضور صاحبان برند و فعالان حوزه اقتصادی و تولیدکنندگان سرتاسر کشور در مرکز همایش های دانشگاه الزهرا برگزار گردید.
 • در این اجلاس از شرکت تولیدی و صنعتی فولادیار کوروش به عنوان یک شرکت تولیدی علاوه بر فعالیت  در حوزه اقتصادی بلکه به عنوان سازمانی که توانسته در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه ای موثر   و فعال واقع شود به عنوان یکی از سازمان های برتر تجلیل گردید.
جوایز و دستاوردهای شرکت فولادیار کوروش
مسئولیت های اجتماعی
جوایز و دستاوردهای شرکت فولادیار کوروش
به بالای صفحه بردن