فراخوان همکاری

همکاری با فولادیار کوروش

شرکت تولیدی فولادیار کوروش اقدام به جذب نیروی انسانی با شرایط احراز زیر می نماید.

علاقمندان می توانند نسبت به ارسال سوابق و روزومه خود به آدرس info@Fouladyargroup.com یا به شماره فکس ۲۲۶۵۹۶۲۹-۰۲۱ اقدام نمایید.

لطفا در صورت داشتن شرایط،فرم استخدام مربوطه را تکمیل نمایید.

حسابدار

تعداد: ۱ نفر
جنسیت: خانم/آقا

 • دارای مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی صنایع
 • ترجیحا دارای سابقه کار مرتبط
 • داشتن حداقل سن ۲۵ سال
 • مسلط به ICDL
 • آشنایی با نرم افزار های حسابداری و مالی
 • آشنایی به انبار
 • آشنایی به تنخواه گرادنی
 • شناخت ماهیت و ثبت اسناد مالی
 • آشنایی کافی با قوانین و مقررات مربوط به امور مالی
 • ترجیحا ساکن جنوب تهران
 • تمام وقت

مزایای سازمانی:

پرداخت حقوق و مزایای عالی ، پرداخت ایاب و ذهاب و ناهاری، بیمه تامین اجتماعی  و بیمه تکمیلی، صندوق وام، دوره های آموزشی و مهارتی

محل کار : منطقه صنعتی کهریزک

کارشناس حسابداری مدیریت

تعداد: ۱ نفر
جنسیت: خانم/ آقا

 • دارای مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری
 • ترجیحا دارای سابقه کار مرتبط
 • داشتن حداقل سن ۲۵ سال
 • مسلط به ICDL
 • داشتن مهارت های اجتماعی (مسئولیت پذیری، کنترل امور محوله و کار تیمی )
 • توانایی انجام دادن همزمان چندکار
 • آشنا به نرم افزار های مالی
 • تهیه گزارشات فروش و مدیریتی
 • تسلط کاملا در تشخیص ماهیت حساب ها و نحوه سند زدن
 • مسلط به انجام امور مالیاتی مانند ارزش افزوده، خرید و فروش فصلی
 • آشنایی با صورت های مالی و تجزیه و تحلیل آن
 • تمام وقت

مزایای سازمانی:

پرداخت حقوق و مزایای عالی ، پرداخت ایاب و ذهاب و ناهاری، بیمه تامین اجتماعی  و بیمه تکمیلی، صندوق وام، دوره های آموزشی و مهارتی

محل کار : دفتر مرکزی – الهیه

کارشناس حسابداری فروش

تعداد: ۱ نفر
جنسیت: خانم/ آقا

 • دارای مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری
 • ترجیحا دارای سابقه کار مرتبط
 • داشتن حداقل سن ۲۵ سال
 • مسلط به ICDL
 • داشتن مهارت های اجتماعی (مسئولیت پذیری، کنترل امور محوله و کار تیمی )
 • توانایی انجام دادن همزمان چندکار
 • داشتن شایستگی در زمینه ثبت و صدور فاکتور فروش، صدور اسناد حسایداری فروش ، کنترل تراز حساب مشتریان و وصول مطالبات
 • آشنا به نرم افزار های مالی
 • تمام وقت

   

مزایای سازمانی:

پرداخت حقوق و مزایای عالی ، پرداخت ایاب و ذهاب و ناهاری، بیمه تامین اجتماعی  و بیمه تکمیلی، صندوق وام، دوره های آموزشی و مهارتی

محل کار : دفتر مرکزی – الهیه

کارشناس فروش

تعداد: ۳ نفر
جنسیت: خانم/آقا

 • دارای مدرک تحصیلی لیسانس
 • ترجیحا دارای سابقه کار در زمینه فروش تلفنی
 • داشتن حداقل سن ۲۵ سال
 • مسلط به ICDL
 • داشتن مهارت های اجتماعی (مسئولیت پذیری، کنترل امور محوله و کار تیمی )
 • توانایی انجام دادن همزمان چندکار
 • مسلط به Office
 • دارای مهارت های ارتباطی و روابط عمومی بالا
 • ترجیحا آشنا به بازار آهن و محصولات فولادی
 • تمام وقت

مزایای سازمانی:

پرداخت حقوق و مزایای عالی ، پرداخت ایاب و ذهاب و ناهاری، بیمه تامین اجتماعی  و بیمه تکمیلی، صندوق وام، دوره های آموزشی و مهارتی

محل کار : دفتر مرکزی – الهیه

کارشناس تحقیقات بازار

تعداد: ۱ نفر
جنسیت: خانم

  • دارای مدرک تحصیلی لیسانس
  • ترجیحا دارای سابقه کار مرتبط
  • داشتن حداقل سن ۲۵ سال
  • مسلط به ICDL
  • داشتن مهارت های اجتماعی (مسئولیت پذیری، کنترل امور محوله و کار تیمی )
  • توانایی انجام دادن همزمان چندکار
  • مسلط به Office
  • دارای مهارت های ارتباطی و روابط عمومی بالا
  • توانایی انجام کار با نرم افزارهای آمار SPSS یا Minitab
  • تمام وقت

مزایای سازمانی:
پرداخت حقوق و مزایای عالی ، پرداخت ایاب و ذهاب و ناهاری، بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی، صندوق وام، دوره های آموزشی و مهارتی

محل کار : دفتر مرکزی – الهیه

کارشناس برنامه ریزی تولید

تعداد: ۱ نفر
جنسیت: خانم/آقا

 • دارای مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی صنایع
 • ترجیحا دارای سابقه کار مرتبط
 • داشتن حداقل سن ۲۵ سال
 • مسلط به ICDL
 • داشتن مهارت های اجتماعی (مسئولیت پذیری، کنترل امور محوله و کار تیمی )
 • توانایی انجام دادن همزمان چندکار
 • مسلط به روش های برنامه ریزی تولید و مواد ، کنترل تولید، کنترل
 • سفارشات ، زمان سنجی
 • آشنایی با نرم افزارهای AutoCAD و Excel و Word
 • تمام وقت
 • ترجیحا ساکن جنوب تهران

مزایای سازمانی:

پرداخت حقوق و مزایای عالی ، پرداخت ایاب و ذهاب و ناهاری، بیمه تامین اجتماعی  و بیمه تکمیلی، صندوق وام، دوره های آموزشی و مهارتی

محل کار : منطقه صنعتی کهریزک

فرم استخدام

  به بالای صفحه بردن