فراخوان همکاری

همکاری با فولادیار کوروش

شرکت ساختمانی فولادیار کوروش اقدام به جذب نیروی انسانی با شرایط احراز زیر
 می نماید. علاقمندان می توانند نسبت به ارسال سوابق و رزومه خود به آدرس info@Fouladyargroup.com یا به شماره فکس 22659629-021 اقدام

لطفا در صورت داشتن شرایط،فرم استخدام مربوطه را تکمیل نمایید.

کارشناس حسابداری مدیریت

تعداد: 1 نفر
جنسیت: خانم/آقا

 • دارای مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری
 • ترجیحا دارای سابقه کار مرتبط
 • داشتن حداقل سن 25 سال
 • مسلط به ICDL
 • داشتن مهارت های اجتماعی (مسئولیت پذیری، کنترل امور محوله و کار تیمی )
 • توانایی انجام دادن همزمان چند کار
 • آشنا به نرم افزار های مالی
 • تهیه گزارشات فروش و مدیریتی
 • آشنا به امور انبار
 • تسلط کاملا در تشخیص ماهیت حساب ها و نحوه سند زدن
 • مسلط به انجام امور مالیاتی مانند ارزش افزوده، خرید و فروش فصلی
 • آشنایی با صورت های مالی و تجزیه و تحلیل آن

تمام وقت

محل کار : دفتر مرکزی – الهیه

  • فراهم بودن بستر رشد و ارتقاء از پایین ترین رده تا بالاترین رده
  • پرداخت به موقع حقوق و تمام مزایا با در نظر گیری تمام تسهیلات مختلف برای پرسنل
  • پرداخت حقوق و مزایای بالا
  • بیمه تکمیلی
  • برگزاری دوره های مختلف آموزشی
  • محیط کاری سالم و پویا

کارمند حسابداری تامین

تعداد: 1 نفر
جنسیت: خانم/آقا

 • دارای مدرک تحصیلی کارشناسی
 • دارای سابقه کار در زمینه حسابداری و انبار
 • دارای شرایط سنی بین بازه سنی 23 الی 28 سال
 • تسلط کاملا در تشخیص ماهیت حساب ها و نحوه سند زدن
 • مسلط به انجام امور مالیاتی مانند ارزش افزوده، خرید و فروش فصلی
 • آشنا به نرم افزار های مالی
 • مسلط به ICDL
 • داشتن مهارت های اجتماعی (مسئولیت پذیری، کنترل امور محوله و کار تیمی )
 • توانایی انجام دادن همزمان چند کار
 • مسلط به Office
 • دارای مهارت های ارتباطی و روابط عمومی بالا

تمام وقت

محل کار : دفتر مرکزی – الهیه

  • فراهم بودن بستر رشد و ارتقاء از پایین ترین رده تا بالاترین رده
  • پرداخت به موقع حقوق و تمام مزایا با در نظر گیری تمام تسهیلات مختلف برای پرسنل
  • پرداخت حقوق و مزایای بالا
  • بیمه تکمیلی
  • برگزاری دوره های مختلف آموزشی
  • محیط کاری سالم و پویا

کارشناس دیجیتال مارکتینگ

تعداد: 1 نفر
جنسیت: خانم/آقا

 • دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر
 • دارای حداقل 3 سال سابقه کار در زمینه دیجیتال مارکتینگ
 • دارای شرایط سنی بین بازه سنی 27 الی 30 سال
 • مسلط به ICDL
 • داشتن مهارت های اجتماعی (مسئولیت پذیری، کنترل امور محوله و کار تیمی )
 • مسلط به Office
 • مسلط شبکه های اجتماعی
 • مسلط به سئو
 • مسلط به فرآیندهای مارکتینگ

تمام وقت

محل کار : دفتر مرکزی – الهیه

  • فراهم بودن بستر رشد و ارتقاء از پایین ترین رده تا بالاترین رده
  • پرداخت به موقع حقوق و تمام مزایا با در نظر گیری تمام تسهیلات مختلف برای پرسنل
  • پرداخت حقوق و مزایای بالا
  • بیمه تکمیلی
  • برگزاری دوره های مختلف آموزشی
  • محیط کاری سالم و پویا

کارشناس مارکتینگ / تحقیقات بازار

تعداد: 1 نفر
جنسیت: خانم

 • دارای مدرک تحصیلی لیسانس
 • ترجیحا دارای سابقه کار مرتبط
 • دارای شرایط سنی بین بازه سنی 27 الی 30 سال
 • مسلط به ICDL
 • داشتن مهارت های اجتماعی (مسئولیت پذیری، کنترل امور محوله و کار تیمی )
 • توانایی انجام دادن همزمان چند کار
 • مسلط به Office
 • آشنایی با فرآیندهای مارکتینگ
 • تحقیقات بازار
 • دارای مهارت های ارتباطی و روابط عمومی بالا
 • توانایی انجام کار با نرم افزارهای آمار SPSS یا Minitab
 •  

تمام وقت

محل کار : دفتر مرکزی – الهیه

  • فراهم بودن بستر رشد و ارتقاء از پایین ترین رده تا بالاترین رده
  • پرداخت به موقع حقوق و تمام مزایا با در نظر گیری تمام تسهیلات مختلف برای پرسنل
  • پرداخت حقوق و مزایای بالا
  • بیمه تکمیلی
  • برگزاری دوره های مختلف آموزشی
  • محیط کاری سالم و پویا

کارمند تامین داخلی

تعداد: 1 نفر
جنسیت: خانم/آقا

 • دارای مدرک تحصیلی کارشناسی
 • دارای سابقه کار در زمینه تامین / بازرگانی
 • دارای شرایط سنی بین بازه سنی 23 الی 28 سال
 • مسلط به ICDL
 • داشتن مهارت های اجتماعی (مسئولیت پذیری، کنترل امور محوله و کار تیمی )
 • توانایی انجام دادن همزمان چند کار
 • مسلط به Office
 • دارای مهارت های ارتباطی و روابط عمومی بالا

تمام وقت

محل کار : دفتر مرکزی – الهیه

  • فراهم بودن بستر رشد و ارتقاء از پایین ترین رده تا بالاترین رده
  • پرداخت به موقع حقوق و تمام مزایا با در نظر گیری تمام تسهیلات مختلف برای پرسنل
  • پرداخت حقوق و مزایای بالا
  • بیمه تکمیلی
  • برگزاری دوره های مختلف آموزشی
  • محیط کاری سالم و پویا

کارشناس کنترل کیفیت

تعداد: 1 نفر
جنسیت: خانم/آقا

 • دارای مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی صنایع
 • ترجیحا دارای سابقه کار مرتبط
 • داشتن حداقل سن 25 سال
 • مسلط به ICDL
 • آشنایی با فرآیندهای کنترل کیفیت
 • آشنایی با کالیبراسیون
 • داشتن مهارت های اجتماعی (مسئولیت پذیری، کنترل امور محوله و کار تیمی )
 • توانایی انجام دادن همزمان چند کار
 • ترجیحا ساکن جنوب تهران

تمام وقت

محل کار : منطقه صنعتی کهریزک

  • فراهم بودن بستر رشد و ارتقاء از پایین ترین رده تا بالاترین رده
  • پرداخت به موقع حقوق و تمام مزایا با در نظر گیری تمام تسهیلات مختلف برای پرسنل
  • پرداخت حقوق و مزایای بالا
  • بیمه تکمیلی
  • برگزاری دوره های مختلف آموزشی
  • محیط کاری سالم و پویا

گرافیست

تعداد: 1 نفر
جنسیت: خانم

 • دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر
 • دارای سابقه کار مرتبط
 • دارای شرایط سنی بین بازه سنی 25 الی 30 سال
 • مسلط به ICDL
 • داشتن مهارت های اجتماعی (مسئولیت پذیری، کنترل امور محوله و کار تیمی )
 • آشنایی با شبکه های اجتماعی
 • آشنایی با دیجیتال مارکتینگ
 • مسلط به نرم افزارهای گرافیک
 • خلاق و ایده پرداز

تمام وقت

محل کار : دفتر مرکزی – الهیه

  • فراهم بودن بستر رشد و ارتقاء از پایین ترین رده تا بالاترین رده
  • پرداخت به موقع حقوق و تمام مزایا با در نظر گیری تمام تسهیلات مختلف برای پرسنل
  • پرداخت حقوق و مزایای بالا
  • بیمه تکمیلی
  • برگزاری دوره های مختلف آموزشی
  • محیط کاری سالم و پویا

کارشناس CRM

تعداد: 1 نفر
جنسیت: خانم

 • دارای مدرک تحصیلی لیسانس
 • ترجیحا دارای سابقه کار مرتبط
 • دارای شرایط سنی بین بازه سنی 27 الی 30 سال
 • مسلط به ICDL
 • داشتن مهارت های اجتماعی (مسئولیت پذیری، کنترل امور محوله و کار تیمی )
 • توانایی انجام دادن همزمان چند کار
 • مسلط به Office
 • تحقیقات بازار
 • دارای مهارت های ارتباطی و روابط عمومی بالا

تمام وقت

محل کار : دفتر مرکزی – الهیه

  • فراهم بودن بستر رشد و ارتقاء از پایین ترین رده تا بالاترین رده
  • پرداخت به موقع حقوق و تمام مزایا با در نظر گیری تمام تسهیلات مختلف برای پرسنل
  • پرداخت حقوق و مزایای بالا
  • بیمه تکمیلی
  • برگزاری دوره های مختلف آموزشی
  • محیط کاری سالم و پویا

فرم استخدام

  به بالای صفحه بردن