بیست و ششمین همایش رتبه بندی صد شرکت برتر ایران

بیست و ششمین رتبه بندی IMI-100 شرکت های برتر ایران

همایش رتبه‌بندی IMI-100  شرکت‌های برتر ایران مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان،  با هدف تعامل بیشتر مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور با مدیران بنگاه‌های اقتصادی، تولید اطلاعات در مورد بنگاه‌های اقتصادی کشور، شفاف‌سازی فضای کسب و کار، گسترش رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی و استفاده از نتایج آن برای کمک به برنامه‌ریزی اقتصادی کشور و بررسی …

بیست و ششمین رتبه بندی IMI-100 شرکت های برتر ایران ادامه مطلب »