تکنولوژی خط تولید

تکنولوژی خط تولید فولادیار کوروش

تکنولوژی خط تولید

شرکت تولیدی فولادیار کوروش جهت تحقق خواسته های مشتری و تولید محصولات از خطوط تولید پیشرفته با بکار گیری از ماشین الات و تجهیزات به روز در این صنعت و بهره مندی از دانش مهندسان و متخصصان ایرانی و تکنولوژی روز دنیا استفاده می نماید.

خطوط تولید برش طولی:

خط تولید برش طولی شرکت فولادیار کوروش جهت ارائه محصولات متنوع در ابعاد و ضخامت های مختلف شامل تجهیزات و قابلیت های زیر می باشد:

 • خط تولید برش طولی از ماشین آلات و تجهیزاتی بهره می برد که امکان برش ورق در عرض ها و طول های مختلف می باشد.
 • این تجهیزات قابلیت برش ورق از ضخامت ۰.۱۴ میلیمتر تا ضخامت ۵ میلیمتر را دارند.

خط تولید برش طولی دارای ۴ ماشین و تجهیزات مربوطه با قابلیت ها و سرعت تولید متفاوت جهت پاسخ گویی نیاز مشتریان می باشد. این خطوط متشکل از تجهیزات بروز داخلی و خارجی برای ارائه محصول با کیفیت هستند.

خطوط تولید برش عرض (رشته بری):

خط تولید برش عرضی شرکت فولادیار کوروش برای پاسخ گویی به نیاز مشتریان و تولید محصولات متنوع در این زمینه از پیشرفته ترین خط تولید در این بخش استفاده نموده است تا بتواند محصولات با کیفیت بالا و در زمان مناسب به مشتریان ارائه نماید.

خط تولید رشته بری دارای قابلیت ها و توانمندی های زیر می باشد:

 • خط تولید برش عرضی (رشته بری) از ماشین آلات و تجهیزاتی بهره می برد که امکان برش ورق در عرض ها و ضخامت ها مختلف می باشد.
 • این تجهیزات قابلیت برش ورق از ضخامت ۲۲.۰ میلیمتر تا ضخامت ۲ میلیمتر را دارند.
 • خط تولید برش عرضی با قابلیت برش ورق ها در عرض های مختلف از عرض ۳۰ میلیمتر تا ۱۰۰۰ میلیمتر می باشد .این خط با امکانات به روز و پیشرفته دارای برای پسخ گویی به نیاز مشتریان طراحی شده است.

خطوط تولید محصولات فرمینگ:

خطوط تولید محصولات فرمینگ شرکت فولادیار کوروش با قابلیت تولید فرم های متنوع با بهترین کیفیت و بالاترین دقت برای پاسخ گویی به نیاز مشتریان و تولید محصولات متنوع در این زمینه راه اندازی و بهره برداری شده است.

خطوط تولید محصولات فرمینگ شامل تجهیزات و امکانات زیر با قابلیت های مختلف می باشند:

 • این خط از تعداد ۷ خط تولید و تجهیزات مختلف با قالب های مخصوص برای تولید محصولات متنوع بهره می برد.
 • خط تولید محصولات کرکره در سه نوع مختلف شامل کرکره سینوسی طرح A، کرکره سینوسی طرح B و کرکره ریز می باشد.
 • خطوط تولید کرکره قابلیت تولید محصولات از ضخامت های ۱۶.۰ میلیمتر تا ۰.۲۵ میلیمتر در طول های مختلف را با بهترین کیفیت و استاندارد ها را دارا می باشند.
 • خطوط تولید محصولات شادولاین در دو نوع با قابلیت تولید محصول با ضخامت های متفاوت تشکیل شده است. این خطوط امکان تولید شادولاین در دو نوع شادولاین طرح جدید و شادولاین طرح سنتی  می باشد.
 • خطوط تولید شادولاین قابلیت تولید محصولات از ضخامت ۰.۸ میلیمتر تا ضخامت ۰.۲۵ میلیمتر را دارند.
 • خط تولید محصولات ذوزنقه با بهره گیری از ماشین آلات به روز و قالب های استاندارد امکان تولید محصولات با ضخامت های مختلف از ضخامت ۰.۸ میلیمتر تا ضخامت ۰.۲۵ میلیمتر را دارد.
 • خط تولید محصولات لمبه با بهره گیری از ماشین آلات به روز و قالب های استاندارد امکان تولید محصولات با ضخامت های مختلف از ضخامت ۷.۰ میلیمتر تا ضخامت ۰.۲۵ میلیمتر را دارد.

  خطوط تولید محصولات فرمنیگ متشکل از تجهیزات و ماشین آلات به روز و قالب های استاندارد با بهره گیری از دانش فنی روز اقدام به تولید نیاز های مختلف مشتریان در این زمینه را دارند.
 •  
خطوط تولید محصولات عرشه: خطوط تولید محصولات عرشه شرکت فولادیار کوروش با قابلیت تولید عرشه با گام های ۶۵ میلیمتر و ۷۵ میلیمتر با بهترین کیفیت و بالاترین دقت مطابق با استاندارد های صنعت ساختمان  برای پاسخ گویی به نیاز مشتریان و تولید محصولات متنوع در ایجاد شده است. خطوط تولید محصولات عرشه فرمینگ شامل تجهیزات و امکانات زیر با قابلیت های مختلف می باشند:
 •  این خط از تعداد ۲ خط تولید و تجهیزات مختلف با قالب های مخصوص برای تولید محصولات عرشه بهره می برد.
 •  خط تولید عرشه قابلیت تولید محصولات با گام های ۶۵ میلیمتر و ۷۵ میلیمتر با ضخامت های مختلف از ضخامت ۰.۶ میلیمتر تا ضخامت ۱.۱۵ میلیمتر می باشد.
خطوط تولید محصولات عرشه با بهره گیری از تجهیزات و ماشین آلات به روز و قالب های استاندارد و دانش فنی روز امکان پاسخ گویی به نیاز مشتریان در این زمینه را دارند.

خطوط تولید محصولات سفال:

خطوط تولید محصولات سفال شرکت فولادیار کوروش با قابلیت تولید محصولات با فرم های متنوع با بهترین کیفیت و بالاترین دقت برای پاسخ گویی به نیاز مشتریان طراحی و راه اندازه شده است.

خطوط تولید محصولات سفال شامل تجهیزات و امکانات زیر با قابلیت های مختلف می باشند:

     این خط از تعداد ۳ خط تولید  و تجهیزات مختلف با قالب های مخصوص برای تولید محصولات متنوع بهره می برد.

 • خط تولید محصولات سفال طرح جنوا دو خط (طرح سفال ایتالیایی) قابلیت تولید محصولات  از ضخامت های ۰.۳ میلیمتر تا ضخامت های ۰.۸ میلیمتر با بهترین کیفیت و مطابق استاندارد را دارد.
 • خطوط تولید کرکره قابلیت تولید محصولات از ضخامت های ۰.۵ میلیمتر تا ۰.۲۵ میلیمتر در طول های مختلف با بهترین کیفیت و استاندارد ها را دارا می باشند.
 •  خط تولید محصولات سفال طرح جنوا سه خط (طرح سفال فرانسوی) قابلیت تولید محصولات  از ضخامت های ۰.۳ میلیمتر تا ضخامت های ۰.۸ میلیمتر با بهترین کیفیت و مطابق استاندارد را دارد.
 • خط تولید محصولات سفال طرح پالرمو (طرح سفال سوئدی)قابلیت تولید محصولات  از ضخامت های ۰.۳ میلیمتر تا ضخامت های ۰.۸ میلیمتر با بهترین کیفیت و مطابق استاندارد را دارد.

خطوط تولید محصولات فرمینگ سفال متشکل از تجهیزات و ماشین آلات به روز و قالب های استاندارد با بهره گیری از دانش فنی روز اقدام به تولید نیاز های مختلف مشتریان در این زمینه با بلاترین کیفیت را دارند.

به بالای صفحه بردن